lols10比赛下注

患者回访

患者回访简讯44期

时间:2014-11-20 11:05:48  作者:未知  来源:网络转载  查看:85  评论:0

     2014821920共收满足度查询拜访266份。满足或者基本满足的共计243份,有意见和建议的共计23份。办理出院人数共计336例,查询拜访比例为78%。一级回访总数329例,一级回访比例98%,表彰13例,意见12例。二级回访总数327,二级回访比例97%

      从20149211020共收满足度查询拜访237份。满足或者基本满足的共计208份,有意见和建议的共计29份。办理出院人数共计316例,查询拜访比例为75%。一级回访总数304例,一级回访比例97%,表彰5例,意见4。二级回访总数295例,二级回访比例94%。
   

科室

出院人数(人)

回访人数(人)

一级回访率(%

2014.8.21

-9.20

2014.9.21

-10.20

2014.8.21

-9.20

2014.9.21

-10.20

2014.8.21

-9.20

2014.9.21

-10.20

内一

83

67

83

64

100

96

内二

72

75

72

73

100

97

内三

47

50

45

49

96

98

肿瘤

22

34

20

31

90

91

儿科

5

10

5

10

100

100

骨外

40

31

38

31

95

100

普外

52

34

50

34

100

100

妇产

14

13

14

12

100

92

合计

335

314

327

304

98

97


相关评论
评论者:      验证码:  点击获取验证码
| |