lols10比赛下注

患者回访

患者回访简讯38期

时间:2014-10-13 16:08:10  作者:未知  来源:网络转载  查看:110  评论:0
      2014621720共收满足度查询拜访319份。满足或者基本满足的共计296份,有意见和建议的共计23份。办理出院人数共计388例,查询拜访比例为82%一级回访总数375例,一级回访比例98%,表彰16例,意见14例。二级回访总数370,二级回访比例94%
    从2014721820共收满足度查询拜访343份。满足或者基本满足的共计306份,有意见和建议的共计37份。办理出院人数共计409例,查询拜访比例为84%一级回访总数360例,一级回访比例98%,表彰13例,意见12例。二级回访总数346例,二级回访比例94%

出院人数

回访人数

一级回访率

2014.6.21

-7.20

2014.7.21

-8.20

2014.6.21

-7.20

2014.7.21

-8.20

2014.6.21

-7.20

2014.7.21

-8.20

内一

87

78

83

78

95%

100%

内二

79

70

79

69

100%

98%

内三

41

48

40

47

98%

98%

肿瘤

32

28

29

28

91%

100%

儿科

26

12

26

12

100%

100%

骨外

31

56

30

51

97%

91%

普外

50

53

48

53

96%

100%

妇产

44

23

40

22

91%

96%

合计

390

368

375

360

96%

98%


相关评论
评论者:      验证码:  点击获取验证码
| |